Guard Systems flåtestyring - Velg ditt nivå

Basic

Pro

Enterprise

Sporing i sanntid på kart - Europeisk dekning
Fortløpende oppdatering av objekters posisjon i Google maps.
Rapporter på objekter
Rapporter som oppsummerer kjøreturer, tomgangskjøring, m.m.
Sonealarm (Geo Fence)
Sonealarm, varsling dersom enheten forlater eller ankommer det predefinerte området.
Sporloggsdata
Vis kjøretur i kart, valgfri periode
Alarminngang
Tilgjengelig alarminngang som kan kobles til valgfri sensor/føler. Varsling e-post, sms, xml.
Applikasjon for smarttelefon
Funksjoner i løsningen tilpasset smarttelefon.
Soneregistreringer
Sett opp ubegrenset antall soner for å optimalisere logistikken. Presenteres i egne rapporter.
POI (point of interest)-import og rapporter
Lister med refereansepunkter basert på adresse, koordinater.,objekters opphold, bevegelse osv.
Alarmer
Generelle alarmer på flere innganger. Alarm hvis objektet slutter å rapportere.
Rapportgenerator
Rapport etter eget ønske eller behov. Eks. stopprapport, utnyttelsesgrad. Kan sendes på E-Post.
Tilgang til flere underbrukere
Mulighet for å administrere brukere med individuell tilgang og rettigheter til objekter.
Føreridentifisering*
Identifisering og logging av aktiv sjåfør. Kan gjøres med Dallaskey, Garmin, SMS eller web-grensesnitt.
Startsperre*
Mulighet for startsperre via webgrensesnitt eller føreridentifisering.
Kundetilpassede felter og systemtekster
Muligheter for å lage egendefinerte alarm -og meldingstekster.
Servicesystem
Servicemodul basert på kjørte km, tid eller faste datoer.
Kurvebasert rapportering
Økt presisjon på sporlogging ved kjøring i strøk hvor det er behov for mer detaljert rapportering.
Analoge sensorer*
Monitorering av .f.eks. temperatursvingninger eller drivstoff. Presenteres grafisk og kan kobles til alarmer.
Drivstoffrapportering*
Visning av drivstofforbruk og tankfyllinger.
FleetLink - Garmin toveiskommunikasjon
Garmin-integrasjon med støtte for meldinger, oppdragstildeling og sjåførregistrering.
Føreradferd
Beregning og rapportering av kjøreadferd.
Kundetilpassede løsninger
Med Enterprise-nivået har kundene våre tilgang til alle funksjoner i systemet.
WebService integrasjon
Integrasjon til ERP/CRM-systemer gjennom et åpent grensesnitt (API).

*Funksjonalitet som krever ekstra tilbehør. Priser vil variere ut fra den enkelte løsningen.