• sturle  3. September 2016

    Årets Yrkesbilseminar ble arrangert 1.-2. september på Gardermoen. Det ble også i år en suksess med god deltakelse og innholdsrike dager, både faglig og sosialt.

    Seminaret arrangeres av ToolPack, hvor GSGroup er medgründer. Formålet er fokus på alt som har med yrkesbiler å gjøre, fra selve bilen, til innredning, utstyr, sikkerhet, og selvsagt våre produkter for kjørebok, flåtestyring og utstyrskontroll.

    På arrangementet deltok nasjonale aktører innenfor offentlig og privat næringsliv, som samlet sett representerer flere tusen kjøretøy.

    Vi ser allerede frem til neste års arrangement!