• sturle  1. July 2017

  Har du yrkesbil? Da er det viktig at du får registrert dine reiser mellom hjem og fast arbeidssted. Reisene skal fordelsbeskattes, men husk at du også har rett på reisefradag.

  Kjøreboka hjelper deg med å holde orden på arbeidsreiser. Nå har vi gjort det enda enklere for dem som har flere faste arbeidssteder, eller skifter steder over tid. Du kan enkelt bestemme hvilke arbeidssteder som skal være aktive.

  Under innstillinger finner du en liste over dine aktive arbeidssteder. Du kan raskt legge til og fjerne steder etter behov.

  Arbeidsreiser » Elektronisk kjørebok » Guard Systems Norway

  Du har også en oversikt på aktive steder i kartet.

  Arbeidsreisekart » Elektronisk kjørebok » Guard Systems Norway

  Du sparer deg for mye etterarbeid om du holder listen oppdatert!

  Les mer om arbeidsreiser i Release Note.