• sturle  30. December 2015

    Nye skatteregler fra årsskiftet åpner for at arbeidstakeren blir beskattet etter faktisk bruk av yrkesbil (individuell verdsetting). Da skal arbeidstakeren beskattes for 3,40 kroner pr. kilometer for privat kjøring.

    Med yrkesbil menes i denne sammenheng varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7 501 kg. Det er et vilkår at du har et tjenstlig behov for en slik bil.

    Individuell verdsetting av skattefordel forutsetter at det installeres en elektronisk kjørebok i bilen.

    Les mer om endringen på Skatteetatens egne sider, her