• sturle  14. April 2016

  Nye skatteregler åpner for bruk av yrkesbil til privat formål når du har elektronisk kjørebok

  Fra 1. januar 2016 ble det mulig å benytte individuell verdsettelse av fordelen ved å bruke yrkesbil (varebil klasse 2) til private formål. Verdsettelsen baseres på faktisk bruk (kilometersats).

  Du har allerede mulighet til å registrere arbeidsreiser og private reiser i Kjøreboka, men du har også et behov for å registrere privatkjøring i tilfeller hvor du kombinerer yrkesreiser med et privat formål. Det betyr at dersom du kjører ekstra på grunn av det private ærendet, så skal dette oppgis i Kjøreboka.

  Prinsippet er illustrert under.

  Privatkjøring yrkesbil » Elektronisk kjørebok » Guard Systems Norway

  Du registrerer merkjøringen på den enkelte yrkesreise. Du kan selv oppgi distansen, eller du kan få systemet til å beregne merkjøringen for deg (ved å sammenligne med en ruteberegner).

   

  GuardLog - Yrkesbil » Elektronisk kjørebok » Guard Systems Norway

  Ved arbeids- og privatreiser blir hele kjørelengden ansett som privat.

  Merk: nye skatteregler har fastsatt hva som regnes som sporadisk bruk av yrkesbil. Du kan kjøre inntil 1000 km eller 10 dager (det som inntreffer først) uten at du skal skattlegges for fordelen.

  Kjøreboka har gode rapportmuligheter og du har full oversikt over antall km pr. reisekategori.

  GuardLog - Yrkesbil » Elektronisk kjørebok » Guard Systems Norway

   

  Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om Kjøreboka til GSGroup.