• sturle  31. August 2017

  Ny versjon av Kjøreboka gir enklere administrasjon ved bildeling

  Har du opplevd at de ansatte glemmer å identifisere seg eller benytter feil sjåføridentifikasjon?

  Vi har gjort det langt enklere å holde rede på hvilke sjåfører som har benyttet bilene til enhver tid. Nå kan de ansatte selv rette opp i feilene. Det gir langt mindre administrasjon, samtidig som kvaliteten på Kjøreboka blir bedre.

  De ansatte får tilgang til reiser uten sjåfør, og med et “klikk” flyttes reisen over til den ansattes Kjørebok!

  GuardLog - select trip » Elektronisk kjørebok » Guard Systems Norway

  I tilfeller hvor det er registrert feil sjåfør, må reisen først settes til “uten sjåfør” før den rettmessige sjåføren kan plukke opp reisen i sin Kjørebok.

  Ownership - reject trip » Elektronisk kjørebok » Guard Systems Norway

  Sjåfør kan avvise reiser

  Kjøreboka sikrer sporbarhet på reiser. Det vil alltid fremkomme hvem som har avvist og hvem som har tatt eierskap til reiser. Kjøreboka sikrer også at den ansatte kun får tilgang til reiser  på kjøretøy innen sin avdeling.

  Ta kontakt for å vite mer om Kjøreboka til GSGroup!