Handyman - Modulbasert ordresystemHandyman - Modulbasert ordresystem » Guard Systems NorwayHandyman er et bransjerettet system laget for bedrifter med folk i felten. Ved hjelp av vår app gir Handyman Mobile deg en hverdag hvor alt registreres der informasjonen oppstår.

Smartday - Et enklere ordresystem


SD-fjær_1

Smartday er et grafisk planleggingsverktøy som gir et raskt og oversiktlig bilde over planlagte, igangsatte og avsluttete arbeidsoppgaver for medarbeidere i felt.