Partneravtale med Bane NOR

GSGroup skal levere og drifte elektronisk kjørebok for alle Bane NORs kjøretøy

Leveransen og samarbeidet har så langt vært meget bra, og vår erfaring så langt, tilsier at vi har valgt riktig leverandør. Vi stiller høye krav til våre leverandører, med fokus på kvalitet, fleksibilitet, samt evnen til å levere til forventning til rett tid. Vi ser frem til et videre godt samarbeide.

Flåteansvarlig i Bane NOR, Sven Myrvollen

Handyman - Modulbasert ordresystem


HM_symbolHandyman er et bransjerettet system laget for bedrifter med folk i felten. Ved hjelp av vår app gir Handyman Mobile deg en hverdag hvor alt registreres der informasjonen oppstår.

Smartday - Et enklere ordresystem


SD-fjær_1Smartday er et grafisk planleggingsverktøy som gir et raskt og oversiktlig bilde over planlagte, igangsatte og avsluttete arbeidsoppgaver for medarbeidere i felt.

Team LeasePlan GO

Som en del av GSGroup er Guard Systems en av hovedsponsorene til Team LeasePlan GO. Laget eies av Thomas Alsgaard og er i dag et av verdens ledende lag innen langløp.