Kjørebok

Gi deg selv en enklere hverdag med elektronisk kjørebok

Flåtestyring

Fullstendig oversikt over dine kjøretøy i sanntid

Sporing og gjenfinning

SpotGuard er markedets mest effektive system for sporing og gjenfinning.


GSGroup vil gjennom en landsdekkende partneravtale levere og drifte Guard Systems elektronisk kjørebok for alle Jernbaneverkets kjøretøy de kommende 5 år.

Leveransen og samarbeidet har så langt vært meget bra, og vår erfaring så langt, tilsier at vi har valgt riktig leverandør. Vi stiller høye krav til våre leverandører, med fokus på kvalitet, fleksibilitet, samt evnen til å levere til forventning til rett tid. Vi ser frem til et videre godt samarbeide.

Flåteansvarlig i Jernbaneverket,
Sven Myrvollen

jernbaneverket_logo_1_1